Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Armoede

 Zoetermeer

 Volgens stichting Schuldhulpmaatje worstelt een op de vijf Zoetermeerse huishoudens met financiële problemen.

 De armoede is van alle daags, de coalitie partijen in de gemeente Zoetermeer heeft bij hun aanstelling een optie “Armoede” opgenomen en heet beleidsplan 2018-2022. Ze zijn van mening dat een € 500.000 genoeg moet zijn om de armoede terug te dringen. Dat betekent dat er € 125.000 per jaar wordt gereserveerd. Bij Direkte Democratie Nederland kwam gelijk de vraag, wat doe je met dat bedrag. Daar los je de armoede niet meer op, en in het beleidsplan 2018-2022 staat daar verder niets over beschreven. Tijden de najaarsnota debat werd daar door de Gemeenteraad en de Wethouders geen woord over gerept.  

Nog steeds gaan er kinderen zonder ontbijt naar school omdat de ouders op een of andere manier dat niet kunnen betalen. Wij van Direkte Democratie Nederland zijn van mening dat de gemeente hier gelden voor vrij moet maken. Een ontbijt is heel belangrijk voor opgroeiende kinderen.


Maar wat kan de gemeente eigenlijk doen met € 125.000 per jaar om de armoede te bestrijden. Helaas vinden we daar helemaal niets van terug in hun beleid. Je zou haast zeggen dat er een paar goed betaalde ambtenaren voor neer worden gezet. Wij van Direkte Democratie Nederland roepen de gemeente op om eens duidelijk het armoede beleid naar buiten te brengen. In het digitale Zoetermeerse Dagblad van 11/12/2019 stond het volgende citaat

"We kunnen het niet alleen", zegt wethouder Jakobien Groeneveld van armoedebeleid. "Samenwerking met maatschappelijke organisaties, werkgevers en het Rijk is een belangrijke randvoorwaarde, wanneer we aan de slag gaan met onze doelen. Dit doen we via de Alliantie Kinderarmoede. Op lokaal niveau willen we onderzoeken of voor Zoetermeerse kinderen die opgroeien in armoede een (gratis) ontbijt op school mogelijk is."

Met de vetgedrukte tekst kwamen wij al bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in ons verkiezingsprogramma.

Toch vreemd dat het CBS aangeeft dat in 2019 2% meer faillissementen zijn uitgesproken te opzichten van 2018. Kan de armoede opgelost worden? Altijd, zolang er ruimte wordt gecreëerd om het daadwerkelijk op te lossen. Gemakkelijk is dat absoluut niet, zolang het stap voor stap wordt opgepakt. 

 's-Gravenhage

......


Delft

.........Direkte Democratie Nederland:


Copyright © Direkte Democratie Nederland

HoofdmenuPartij Punten


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn