Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Kernenergie in Nederland

Kerncentrale

De commerciële opwekking van elektriciteit door middel van kernenergie gebeurt in kerncentrales. De warmte van het kernsplijtingsproces wordt gebruikt om water te verhitten tot superkritische temperaturen. Daarmee wordt stoom geproduceerd, die een turbine (soort schoepenrad) en vervolgens een generator aandrijft waarin elektriciteit wordt opgewekt. De productie van elektriciteit uit kernenergie was wereldwijd 2518 TWh in 2011, wat neerkomt op 13,5% van de totale productie van elektriciteit. Dat voor een bedrag van € 20.000.000.000,-, momenteel worden er 16.000.000 zonnepanelen en 25.000.000 windmolens gebouwd met een capaciteit van 12% met een kostenplaatje van      € 57.000.000.000.- . De cijfers zijn duidelijk. Een windmolen zoals we die kennen kost zo'n € 5.000.000.- per stuk. Het nadeel van een windmolenpark is dat deze parken minimaal 10 tot 30 kilometer uit elkaar staan en kunnen dan ook niet allemaal tegelijk aangezet worden, staat er te veel wind of staat er te weinig wind, dan hebben de windmolens geen functie en staan ze uit. Met andere woorden weggegooid geld. De zonne-panelen gaan maar 15 jaar mee en moeten dan vervangen worden. Windmolens op land gaan ongeveer 20 jaar mee en de wieken op zee korter, maar deze kunnen nu nog niet gerecycled worden en worden nu in de grond begraven. Uit uranium kan elektriciteit opgewekt worden: kernenergie. Daarbij komt netto 10 tot 100 keer minder CO2 vrij, dan bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen. Dat is ongeveer evenveel als bij elektriciteitsproductie uit wind, water en zon. Maar de meningen over kernenergie lopen sterk uit een. Voorstanders beschouwen kernenergie als veilig, duurzaam en noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Tegenstanders vinden de technologie niet noodzakelijk en fundamenteel onveilig: vanwege het radioactieve afval en het risico van ernstige ongevallen, zoals in Fukushima na de aardbeving in Japan.

 1. Bij de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale ontstaat weinig milieubelasting. Bij de bouw van een kerncentrale, en tijdens de winning en het vervoer van de grondstof (uranium) worden wel fossiele brandstoffen gebruikt. Zo zorgt kernenergie toch voor een geringe uitstoot van CO2.
 2. Een groot twistpunt rondom kernenergie is wat er met het radioactieve afval van een kerncentrale gebeurt. Het radioactieve afval is een milieu- en gezondheidsrisico. De straling van dit afval is erg gevaarlijk voor levende wezens, zodat veilige en langdurige opslag noodzakelijk is. Hier is (nog) geen definitieve oplossing voor.
 3. Elektriciteitsproductie in bestaande kerncentrales is goedkoop, maar de bouw van een nieuwe kerncentrale kost miljarden euro's. Ook de ontmanteling van centrales is erg duur. De opslagkosten moeten bovendien voor een groot deel betaald worden door de generaties na ons.


Voor- en nadelen kernenergie op een rij
Voordelen

 • Bij de opwekking van kernenergie komen nagenoeg geen CO2 en andere broeikasgassen vrij.
 • Als grondstof is uranium relatief goedkoop.
 • Voor kernenergie zijn we minder afhankelijk van politiek instabiele regio's, dan voor gebruik van olie en gas. Uranium komt over de hele wereld voor in rotsen, bodem en zeewater.

Nadelen

 • Het grootste nadeel van kernenergie is het radioactieve afval uit een centrale, maar ook het afval van uraniumwinning en het sloopafval na sluiting van een kerncentrale zijn radioactief. Radioactieve straling vormt een groot risico voor de gezondheid. Hoogactief radioactief afval blijft tienduizenden jaren straling afgeven en vormt zo een risico voor duizenden generaties na de onze. Daar is op dit moment geen goede definitieve opslag voor.
 • De kans op een ernstig ongeval is weliswaar klein, maar de mogelijke gevolgen zijn groot. Het gaat dan vooral om nadelige gevolgen op lange termijn door verhoogde stralingsniveaus.
 • De bouw van een kerncentrale is erg duur (miljarden euro’s), net als het slopen (ontmantelen).
 • Kerncentrales en fabrieken die kernafval verwerken vormen een risico voor misbruik. Ze kunnen geschikt worden gemaakt voor de productie van kernwapens.

Kernenergie in Nederland

 • Ongeveer zes procent van de elektriciteit die we in Nederland gebruiken, is opgewekt door een kerncentrale (cijfers 2014). In Borssele (Zeeland) staat de enige werkende kerncentrale van Nederland. Daarnaast importeert Nederland ook elektriciteit (onder meer uit Frankrijk, België en Duitsland) die deels is opgewekt met kernenergie.
 • In Nederland vindt op zes locaties ook onderzoek plaats met kernenergie (nucleair onderzoek). Het bekendste onderzoekscentrum staat bij ECN in Petten.


Direkte Democratie Nederland:

Wij van DDN zijn grote voorstander van Kernenergie, gezien de aantal kerncentrales die de wereld bezit en het aantal elektriciteit dat er wordt verwekt is absoluut een betrouwbare energiebron. De 2 ongelukken die eerder in dit verhaal zijn beschreven hebben deels ook te maken met technisch onderhoud. Dat moet natuurlijk wel plaats vinden om de veiligheid te waarborgen. Waar laten we dan de uitgewerkte uranium, wel om de aarde heen  zwermt een maan die totaal geen waarde heeft en is groot zat om daar de uitgewerkte uranium op te slaan. De regering heeft met de motie van lid Dijkhoff (VVD) de opdracht van de kamer gekregen om te onderzoeken om meer kerncentrales in Nederland te bouwen.


Motie lid Dijkhoff
MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF.pdf (40.16KB)
Motie lid Dijkhoff
MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF.pdf (40.16KB)Copyright © Direkte Democratie Nederland


HoofdmenuActiepunten 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn