Direkte Democratie Nederland
Samen naar Democratie

Zorgverzekeringen

De geschiedenis

De zorgverzekeringen zijn in de loop de jaren behoorlijk veranderd.  Nadat de oorlog beëindigd was, duurde het tot 1965 vooraleer de politiek erin slaagde een eigen wettelijke regeling te ontwikkelen: de Ziekenfondswet. Deze wet werd op 1 januari 1966 ingevoerd. De Ziekenfondswet regelde de zorg in natura en werd daarmee de eerste zorgverzekeringswet. Twee jaar later volgde de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het daarmee ingevoerde stelsel komt al snel onder druk door de snelle stijging van de kosten. Die kostenstijging is de aanleiding tot tal van overheidsmaatregelen om de kosten te beheersen. In de jaren 80 en 90 had je nog de ziekenfonds, in de eerste instantie was je ziekenfonds gerelateerd aan je werkgever, later mocht je zelf kiezen bij welke ziekenfonds je wilde gaan of blijven. Je betaalde een premie van fl. 3.95 (€ 1.79) per persoon, later kwam er i.v.m. de hoge kosten in de zorg een eigen bijdrage van fl. 2.50 (€ 1.13) per medicijn. 

De premies met ingang van de huidige zorgverzekering zijn aardig tot fors gestegen, in den beginne was de premie van je zorgverzekering rond € 90.-, geleidelijk werd die premie opgehoogd. Er is een stabiele premie even geweest maar toen kwam de eigen risico erbij.Ontwikkeling eigen risico 2008 tot nu
Bij je zorgverzekering heb je altijd een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt bepaald door de Minister van Volksgezondheid. Geld.nl zet op een rij hoe het eigen risico zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoeveel verzekerden gemiddeld kwijt waren aan het eigen risico.

Historie eigen risico
Het eigen risico bestaat pas sinds 2008. Het kwam in de plaats van de no-claim regeling waarmee mensen als ze minder dan 255 euro zorgkosten maakte, het niet-gebruikte bedrag terugkregen. Bij het eigen risico betaal je de zorgkosten tot aan het vastgesteld bedrag zelf. Het doel van het eigen risico is om onnodig gebruik van zorg tegen te gaan.

Verloop eigen risico sinds 2008
Het eigen risico heeft sinds 2008 een flinke stijging doorgemaakt. In 2008 was het verplichte eigen risico 150 euro. Sinds 2016 staat het eigen risico op maar liefst 385 euro. Een verhoging van ruim 150 procent in acht jaar tijd!Ontwikkeling eigen risico in de komende jaren
Niet zo vreemd dus dat er inmiddels veel weerstand is tegen het eigen risico. Verschillende onderzoeken laten zien dat mensen zorg mijden die ze wel nodig hebben, omdat ze het eigen risico niet kunnen betalen. Het huidige kabinet heeft mede daarom besloten het eigen risico te bevriezen. Tot 2020 zal het niet verder stijgen en blijft het eigen risico dus op 385 euro staan. Wat er daarna met het eigen risico gebeurt, is nog onduidelijk.

Ontwikkeling kosten eigen risico
Niet iedereen maakt het eigen risico helemaal vol. Uit cijfers van zorginstituut Vektis blijkt dat van alle verzekerden 48 procent het eigen risico volledig gebruikte in 2015.

Als we kijken naar hoeveel geld verzekerden gemiddeld kwijt waren aan het verplichte eigen risico, zien we dat dit ruim onder het totale bedrag ligt. In 2016 waren mensen gemiddeld 217 euro kwijt bij een verplicht eigen risico van 385 euro. (Bron: Wikipedia)


Direkte Democratie Nederland:

De zorgverzekering loopt langzaam maar zeker uit de hand, de komst van EU migranten en Immigranten loopt de kosten aardig op. Voor veel gezinnen is dat nagenoeg niet meer op te brengen. De premie en eigenbijdrage loopt als een een glas dat met een kleine straal gevuld wordt. Alleen de burger jong en oud met een lage inkomen verzuipen erin. De straf die erop staat met achterstallig premie of eigen bijdrage is een complete onmenselijke uitvoering. 

Hogere premie zorgverzekering bij wanbetaling
Heeft u 6 maanden lang de premie voor de zorgverzekering niet betaald? Dan meldt uw zorgverzekeraar u aan als wanbetaler bij het CAK. U betaalt dan aan het CAK een premie die veel hoger is dan de gewone zorgpremie. Deze hogere premie heet ‘bestuursrechtelijke premie’.
Uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioeninstantie houdt de premie in op uw loon, uitkering of pensioen. Daarmee betalen zij het CAK. Heeft u geen (regelmatige) inkomsten? Of is uw inkomen te laag om de premie te kunnen inhouden? Dan ontvangt u maandelijks een acceptgiro van het CJIB. U moet dan zelf de premie overmaken.
Daarnaast ontvangt u uw zorgtoeslag niet meer zelf. Daarmee wordt de premie aan het CAK betaald. (Bron: Rijksoverheid)


Schuld aflossen bij zorgverzekeraar
Met de betaling van de bestuursrechtelijke premie aan het CAK lost u de bestaande schuld bij uw zorgverzekeraar niet af. Probeer hiervoor een betalingsregeling te treffen met uw zorgverzekeraar.

Wij van DDN zijn van mening dat de Nederlandse regering eens zo gul moet zijn zoals men zo gul is voor de andere EU Landen en Afrika. Laten nu eens eerst voor onze eigen mensen gaan zorgen en daarmee de zorgverzekeringen betaal maken en het eigen risico af te schaffen. Deze regering duwt meer dan 100.000 gezinnen in de armoede afgrond en stampt nog even na met alle soorten boetes en ellende.

Copyright © Direkte Democratie Nederland


HoofdmenuActiepunten 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn